Den modellen är en ersättning av kyrkovalet och det sk särskildbidraget till svenska kyrkan och bidrag till andra trossamfund som får bidrag från SST.

Multireligionvalsystemet , Multireligionval och Multireligionstödet utgör tre delar .Den teorotiska delen , tillämpningsdelen och bidragsystemdelen som motsvarar partistödet.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.