Hinduismen

Hinduismen Konfliktlösning på en hög nivå Det är sålunda inte lätt för någon annan inom ett annat trossamfund att förstå sig på hinduismen och skillja mellan olika grenar : en övergång från kyrkoval till ett multireligionvalsystem och införande av demokrati och transparans med multireligionstöd är nödvändigt. Konflikterna på grund av olika tolkningar av gamla heliga […]

ISLAM

Multireligionval Islam, Varför demokrati i kyrkan men inte i synagogan, moskén , templet m fl. Att övergå från kyrkoval till multireligionval kräver fredsvilja och två riksdagsbeslut , det ena gäller ändring av kyrkoval d v s övergång till multireligionval med ändring av kyrkomöte till multireligionmöte . Det andra beslutet är att införa multireligionstöd, motsvarande partistödet, […]

Judendom

Multireligionval , Judendom Vilka av de två rabbiner som representerar judarna i de nordiska länderna väljes utifrån fred och demokratiska engagemang och ej pga att han /hon är mäktig. De väljes de av judarna i Israel eller av judarna i Sverige Syftet med att ersätta kyrkoval med multireligionval är inte att försöka konvertera en rabbin […]

Kristendom

Multireligionvalsystem, Kristendom Med Multireligionval kommer vi att förstå varandras religion och tradition och en viktigt utveckling att uppnå fred.som ett konfliktlösningsvertyg . Den som tror på andra religioner än kristendom har mycket svårt att skilja mellan protestanter, romersk- katolska och grekisk- ortodoxa , lutheraner och calvenister och att begripa sig på de olika kristna trossamfunden […]

أركان اللجوء الخمس

أركان اللجوء الخمس الحرب ورائكم والعنصرية أمامكم . بما أن الفقراء المجادي يتكاثروا في أوروبا واحياناَ لم يفرق بين اللاجئ الذي ينام في الحدائق والساحات العامة وهؤلاء المجادي المساكين تختفي جزء من حقوقكم . اللاجئين في السجون ولايوجد هناك من يدافع عن حقوقهم . الاطفال والشباب دون مدارس , المرضى , العجزة والمعاقين دون مساعدات […]

Demokratin som gav oss religionsfrihet

Motion till riksdagen 2014/15:1 Multireligionval av De Nya Svenskarna m.fl. (DPNS) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 2 och 6 § Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan ska ges följande lydelse med ikraftträdande den 1 april 2015: svenska multireligiösa samfundet är ett öppet folkreligiöst forum, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och andra multireligiösa samfund […]