Multireligionvalsystemet

Motiveringen

Kyrkovalet i nuvarande skick är odemokratiskt och bör ändras .Kyrkovalet tillämpas som om det vore ett val till riksdagen och om man inte vore medlem i ett av riksdagpartierna skulle man förlora sin rösträtt,

Svenska kyrkan kräver bland annat medlemskap i svenska kyrkan för att man ska ha rösträtt vid kyrkorvalet annars förlorar du din rösträtt. Skulle man tillämpa samma princip avseende partierna när det gäller val till riksdagen, om du inte är medlem i ett av riksdagpartierna förlorar du din rösträtt, förlorar demokratin sin roll och funktion .

Tänk om varje religiöst samfund, t ex buddisterna skulle kontakta Valmyndigheten och beställa valsedlar och driva sin egen valrörelse med buddistiska kandidater från riksdagen. .

Vid kyrkovalet 2017 deltog 82% av de röstberättigade inte i valet , bara 18% av de röstberättigade kristna röstade. Svenska kyrkan hävder att det finns 6 miljoner som har rösträtt i kyrkovalet, Svenska kyrkan tillåter barn att delta i valet vilket inte är tillåtet vid det allmänna valet .

Är det inte någonting som borde ha uppmärksammats av den minister som ansvarar för demokratin och även ha utretts av grundlagsutredarna när 6 miljoner röstberättigade kristna i Sverige men 82% av de röstberättigade deltar inte i valet .

Grundlagsutredningens främsta uppgift är att öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och att höja valdeltagandet.

Dessutom är det bara kristna politiker från riksdagspartierna som får delta i kyrkovalet.

Andra religioner får inte delta i det valet dvs den demokratiska processen.Trots att politiker från riksdagpartierna effektivt deltar i kyrkovalet och har mandat vid Kyrkomötet som är det högsta organet inom Svenska Kyrkan vilken saknar att ge majoriteten av invandrare/flyktingar i hela norden möjlighet att delta och påverka .

Man kan inte påstå att valet av SD- politiker till kyrkomötet , det låga valdeltagandet och pågående konflikter är en svensk värdering.

Förföljelse av muslimer som minoritet som utförs av buddisterna som majoritet i Burma kunde ha gått att undvika så även förföljelse av andra samfund i Mellanöstern kunde även de ha undvikits om de nordiska länderna tillämpat Multireligionvalsystemet .

Bråket om de religiösa skolornas vara eller inte vara är ett annat pågående diskussionsämne.

Multireligionval är en fredsplan, konfliktlösning ,öppenhet och ökat demokratiskt deltagande .

Om buddisterna ämnar införa demokrati i sin religion som de har lärt sig av Svenska kyrkan och startar en egen buddistisk valrörelse som religion behöver de resurser då partistöd ges till ett parti som har 4 %

av väljarna .

Riksdagspartierna får partistöd för att vara oberoende av stöd från anonyma källor , medan Kyrkovalet , enligt Svenska Kyrkan, finansieras av medlemmarna ?

Frågetecken kring finansieringen .

Bara inom en cirka kilometers omkrets finns det I Stockholm Johannes kyrka, Engelbrektskyrkan, Filadelfiakyrkan, Gustav Vasa kyrka, Kungsholmens kyrka, Matteus kyrka, Östermalmskyrkan, Grekiska kyrkan m fl.

Hur kristna församlingar i Sverige finansierar sin verksamhet , skattebetalarna eller okända vilket påverkar deras verksamhet. Det är därför multireligionvalstödet som motsvarar partistödet är viktigt att införa vid övergång från kyrkoval till multireligionvalsystem.

Genom att införa att religionsstödet motsvarar partistödet och genom att införa multireligionval får vi alla religösa samfund i Sverige att utöva demokrati . Kandidaterna tillhör ändå något av riksdagspartierna.

Vid övergång till multireligionval får 16-åringar behålla sin rösträtt vilket innebär

mångdubbelt valdeltagande när även andra ungdomar med olika religioner får delta. Vid

kyrkovalet 2017 deltog inte 82% av de röstberättigade, bara 18% av de kristna röstberättigade röstade. Detta är ett resurs- och demokrati problem . Vi föreslår att de som bara har uppehållstillstånd också ska ha rösträtt vid multireligionval så att de får praktisera demokrati vilket underlättar vid röstning vid allmänna val.

När alla 16- åringar som tillhör något annat religiöst samfund också får rösträtt kan vi genom ett multireligionvalsystem uppfylla grundlagsutredningens uppgift nämligen att höja valdeltagandet. Detta har betydelse när de så småningom deltar i allmänna val då de tidigare har deltagit i den demokratiska processen och har förståelse för demokratin .

Detta motverkar att ungdomarna hamnar eller utnyttjas i krig eller annan otillåten verksamhet eller att de hotar den så kallade vår demokrati eller blir extremister.

Detta uppfyller också utredningens övergripande mål nämligen att arbeta med att stärka och fördjupa det svenska folkstyret, Utredningen behandlar bl.a. frågor om valsystemet, folkomröstningar, samt lämnar förslag på områden eller frågeställningar som bör bli föremål för fördjupade studier och analyser . I händelse av ett starkt motstånd mot övergång från kyrkoval till multireligionvalsystem får folket avgöra denna fråga genom en folkomröstning.

Då folkomröstning gällande flyktingfrågan ägde rum i Skåne , varför skulle det då vara så svårt för demokrater att genomföra en sådan gällande övergång till multireligionval?

Utvärdering och översyn av valsystemet i sin helhet görs efter genomförandet av det första multireligionval som förhoppningsvis kan äga rum i samband med EU-valet 2019.

Undvik konvertering från en religion till en annan i samband med ansökan om asyl som äger rum inte bara i Sverige utan i hela EU och som är mycket känsligt, då minskar vi spänningar mellan olika religiösa sekter. Det gäller även den tvångskonverting som vissa invandrade muslimer och kanske även andra tillhörande andra religioner har råkat ut för. De har helt ovetandes blivit registrerade som medlemmar i Svenska kyrkan och tvingats betala kyrkoskatt under många år innan detta har upptäckts, då ofta av någon svensk vän.

En grön helig plats

De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av kyrkor, synagogor , tempel och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler .

Multireligionvalsystemet börjar med att tillämpas i Sverige och sedan i övriga nordiska länder och efter det inom hela EU.

Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön