Kristendom

Multireligionvalsystem, Kristendom

Med Multireligionval kommer vi att förstå varandras religion och tradition och en viktigt utveckling att uppnå fred.som ett konfliktlösningsvertyg .

Den som tror på andra religioner än kristendom har mycket svårt att skilja mellan protestanter, romersk- katolska och grekisk- ortodoxa , lutheraner och calvenister och att begripa sig på de olika kristna trossamfunden med rötter i engelskspråkiga reformerta eller baptister eller Jehovas vittnen i USA och tolkning av den heliga skrift bokstavligt eller andligt , oenighet om sakramenten eller sakramentalier sk sista smörjelsen , Epifania, julen, påsken, pingsten och advent,och vem som förde kristendom till Armenien , Armeiska apostaliska kyrkan där söndag är dagen för gemensamt firande .

Julfirande fortsätter med Jesus firande som kommer att pågå under drygt en månad , både SR och SVT ägnar sina sändningar åt detta medan andra religioner knappt nämns eller ens får 15 minuters tid trots att TV-avgiften betalas av alla men sändningstiden och innehållet fördelas ojämnt.

Det har enligt historien använts tvångsmedel i korsfararnas åtta krig bl a genom att de tvingade barn i barnkorståg och korståg mot en kvinna . Kejsaren Theodosius den store som själv var kristen avskaffade religionsfriheten och införde kristendomen som enda statsreligion. Nu har vi demokrati med religionfrihet för alla.

Övergång till ett Multireligionvalsystem innebär inte att den enskildes rätt till religionsfrihet inskränks, snarare utvidgas den rättigheten jämfört med kyrkoval så att vi kan uppnå fred. Religionsfrihetens ändamål är.inte att betona skillnader mellan olika religioner, att den ena religionen ska anses vara bättre än de andra och att den ena profeten är mer värd än den andra .

När alla har fått en god inblick över andra religioner kan en som inte är kristen rösta på en kristen präst och tvärtom kan t ex en kristen rösta på en imam, samma gäller för alla religioner.. Syftet med att ersätta kyrkoval med multireligionval är inte att försöka konvertera en präst till rabbin eller en Lama till kristendomen utan att på ett enkelt och billigt sätt lösa gamla och förhindra att nya konflikter uppstår samt lösa konflikter som freden kan byggas vidare på.

Politiker får inte ställa upp vid multireligionvalen som de tidigare gjort vid kyrkovalen. Efter det att multireligionvalet är genomfört och rösträkningen slutförd bildas en internationell religiös samling bestådende av de valda , t ex en imam, en präst, en rabbin o s v.

En annan viktig fråga att lösa är begravningssätten där många kristna begraver i stället för att kremera i en värld av krig samtidigt som man vill uppnå högt ställda miljömål.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.