ISLAM

Multireligionval Islam,

Varför demokrati i kyrkan men inte i synagogan, moskén , templet m fl.

Att övergå från kyrkoval till multireligionval kräver fredsvilja och två riksdagsbeslut , det ena gäller ändring av kyrkoval d v s övergång till multireligionval med ändring av kyrkomöte till multireligionmöte . Det andra beslutet är att införa multireligionstöd, motsvarande partistödet, vilket gör att man undviker att ett religiöst samfund blir beroende av finansiellt stöd av anonyma som på så sätt kan utöva påverkan.

Multireligionval är en fredsplan, konfliktlösning , öppenhet och ökat demokratiskt deltagande . Multireligionval är ett nytt viktigt ord som måste införas i lexikonet och även införas i riksdagens databas, valmyndigheten mfl . Ett kyrkoval som gäller endast kristna i norden ska omvandlas till ett multireligionval som omfattar alla religioner i alla nordiska länder och på sikt i hela EU. Mandatperioden ska vara 5 år I stället för 4 år och kan äga rum i samband med valet till Eu-parlamentet . I stället för partier som tillämpas i allmänna val används vid multireligionval flera nomineringsgrupper .

Vi har två Imamer som kandidater

En imam som representerar sunniter går ut för att presentera sig öppet för alla muslimer i Sverige .

En imam som representerar shiterna går också ut och presenterar sig öppet för alla muslimer i Sverige .

Oavsett riktningar inom islam får båda imamerna gå runt till olika moskéer där de får presentera sig för båda riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra islamska länder . Detta är nyttigt , ökar avspänningen mellan olika islamska uppfattningar och inom islams olika riktningar .

Från interna diskussioner bland moskeer till öppen och allmän debatt i Svt och SR en debatt som också kan bevaka hela processen.

Nästa steg blir att välja en av de två Imamerna att representera alla muslimer i Sverige och sedan i hela EU. Multireligionval ska äga rum i samband med valet till Eu-parlamentet vilket gör att det får en spridning med stor effekt.

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och översättning till olika språk då många muslimer inte kan tala arabiska. .

Information till röstberättigade muslimer skall vara tillgängligt på olika språk . Till detta behövs också översättare. Information om Multireligionval och Multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige .

Vid beställning av valsedlerna hos Valmyndigheten begär Shiterna och Suniterna att namn på de två kandidaterna skall tryckas på två olika färgade valsedler.

Valsedlerna delas ut till de samfund där de har sina säten samt placeras i olika vallokalar i hela landet eller där muslimiska röstberättigade finns och i samråd med samfunden och valmyndigheten . En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länstyrelsen.

Eftersom alla röstberättigade som tillhör olika religioner röstar på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad Shia röstar på en Sunitisk Imam och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en Imam eller att en buddist röstar på en kristen osv.

Den Imam som i slutänden vinner skall ha Fattwarätt och muslimerna , media och politikerna få vända sig till honom .

Vinnaren bildar ett kansli där den kandidat som förlorar ska ingå , det skall vara hälften Shia och hälften Suniter med mångfald där även kvinnor skall ha mandat .

Detta kan lösa många fall av hedersmord och Hijab och begravningsfrågor.

Multireligionval är ett nytt viktigt ord som måste införas i lexikonet och även införas i riksdagens databas, valmyndigheten mfl . Multireligionval är en process som innebär att på sikt övergå från ett kyrkoval som gäller endast kristna i norden till ett Multireligionval som omfattar alla religioner i alla nordiska länder.

Undvik konvertering från en religion till en annan ett problem som kan äga rum i samband med ansökan om asyl i de nordiska länderna.

Denna övergång skapar också många arbetstillfällen genom bl a miljövänlig renovering av dessa heliga platser såsom kyrkor, synagogor ,tempel och moskeer och att utrusta dessa med solpaneler. Frågan är hur ofta de heliga platserna är öppna och tillgängliga för allmänheten , de används inte dagligen och effektivt. Solpaneler räcker för detta ändamål.

Den Imam som representerar Sunniter i Sverige går ut och presenterar sig öppet för allmänheten tex i allmänna debatter .

Den Imam som representerar Shiterna i Sverige går också ut och öppet och presenterar sig för allmänheten tex i allmänna debatter .

Oavsett riktning inom Islam får de båda Imamerna gå runt till olika moskéer och presentera sig och få frågor från andra sekter . Detta minskar spänningen mellen olika islamska uppfattningar.

Från intern diskussion inom moskéerna till en öppen och allmän debatt i Svt och SR.

Nu har två Imamer presenterat sig för allmänheten , vi har alltså två kandidater , en av dessa kommer att väljas att representera alla muslimer i Sverige och sedan i övriga nordiska länder . Den kandidat som vinner valet skall ha Fattwa rätt och att övriga muslimer, media och politikerna vänder sig till den vinnande kandidaten.

Information till röstberättigade muslimer skall vara tillgänglig på olika språk . Till detta behövs översättare. Information om Multireligionval och Multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige .

Det kan inträffa att en röstberättigad Shia röstar på en Sunnitisk Imam och tvärtom .

Det kan också inträffa att en kristen röstar på en Imam o s v.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.