Konfliktlösning

Fredsplanen vilar på Multireligionvalsystemetet som i sin tur bygger på Fred – Demokrati – Hållbar utveckling

Exil är en station där man lär sig samarbeta, kompromissa och hjälpa andra flyktingar som att driva en valkampanj i sitt eget land. Att tillsammans medverka till en positiv historia i exillandet så att den överlämnas till nästa generation för att byggas på och på så sätt inte påverka andra flyktingar negativt som liksom oss har rätt att få skydd så länge krig , diktaturer miljöförstörelse och fattigdom utgör ett hot. Så bygger man en hållbar flyktingpolitik.

Fredsplanen , Medborgar & Eu- initiativ

Det finns nämligen ett starkt filosofiskt samband mellan fred – demokrati och hållbar utveckling , dessa utgör grunden för en stark grön Infrastruktur. Detta bygger på en enkel solidarisk modell för tagande av initiativ som kan rädda liv, minska lidande , skapa fred , demokrati vilket grundar sig på multireligionvalsystemet och leder till hållbar utveckling.

FREDSPLAN

I tur och ordning kallar varje partiordförande de medlemmar som har sina rötter i ett land där krig , Arabiska våren. oroligheter , konflikter med grannländer eller minoritetsgrupper pågår. Sudaner ,Somalier, Afghaner, Jeminiter, Libyer, palestinier , judar, nigerianer , egyptier , iranier.

Vidare utgår vi ifrån att riksdagspartierna fortlöpande lär sina medlemmar hur man tillämpar politiska kompromisser i syfte att uppnå konfliktlösning och på sikt övergå till demokrati , stärka och utveckla den .

Partiordföranden för Socialdemokraterna ska börja med att kalla endast syriska flyktingar, olika minoriteter, vilka är bosatta i Sverige och som är medlemmar eller sympatiserar med S, till en öppen dialog.

Vi utgår ifrån att de syriska flyktingar som är medlemmar i S är överens om dess politik vad gäller fred, demokrati och hållbar utveckling. Vi kommer överens om att vi aldrig kommer att kriga mer , ett liv i fred och i broderskap och systerskap och respekt för alla minoriteters rättigheter såsom rätten att bryta sig ur som en självständig stat.

I fall S misslyckas med denna process när det gäller syriska flyktingar kan S eller andra riksdagspartier kanske lyckas med denna grupp S kan i alla fall fortsätta att arbeta vidare parallellt med andra flyktingar : Jeminiter, ,

De syriska flyktingarna tillhör det syriska riksförbundet som i sin tur repesenterar de olika syriska föreningar som i sin tur representerar olika syriska minoriteter som alla deltar i den processen. Parallellt med S .

.De nyanlända flyktingarna och de ensamkommande barnen får delta i denna process som en utbildning för återupbyggande och återanpassning , utbildningen tar sex månader . Ett mellan 6-12 månader långt tillfälligt uppehållstillstånd beviljas alla. Efter utbildningstiden få var och en ett återanpassningsbidrag med 75.000-100.000 kr. Då Sverige har bidragit med att utbilda en grupp syrier som skall bidra med att utveckla sitt eget land jmf med bistånd och militär som Sverige skickar.

Vad gäller de som redan har fått avslag på sin ansökan får dessa välja mellan det första alternativet eller så riskerar de att med tvång bli tillbakavisade till sitt land vilket inte rekommenderas.

Att skapa fred kräver arbete utifrån och inifrån , Fredsplan

Majoriteten av de är flyktingar i de nordiska länderna eller var flyktingar eller barn till en flykting som har varit utsatta för förföljelse i sina tidigare hemländer men nu har de rösträtt i Europa och detta har de fått utan kamp. De är mera medvetna om innebörden av krig ockupation, förtryck,, bosättningar och dödande .

Svensk-italienske medlaren Staffan de Mistura som misslyckades med sitt FN uppdrag får ännu svårare att nå uppgörelse i och med SD. Utan att tillämpa FDU här hemma väljer SD I stället den bekväma vägen nämligen att resa till Syrien men med vilka resurser och med vems stöd ?

SD som misslyckades med att förhandla med en demokrat som Stefan Löven i sitt eget land hur kan de då tro att de kan lyckas med att förhandla med en diktator i ett främmande land !

Frågan är hur finansierade SD sin resa till Syrien , med skattepengar, partistödet eller av diktatorn .

SD med sina 50 mandat i Riksdagen har inte ens lyckats med att komma i närheten av det inflytande som MP har med ungefär hälften så många mandat.

Dessa har bildat regering med flera statsråd. Detta beror naturligtvis på att SD saknar politisk erfarenhet och kan gå samma öde till mötes som NYD, Junilistan och Piratpartiet.

SD:s agerande och de som gav SD uppdrag i Syrien fördöms i hårda ordalag . SD kan inte ha fått uppdraget av den syriska oppositionen ,SD saboterar även FN:s uppdrag i Syrien , motarbetar svensk utrikes och säkerhetspolitik ock skapar dessutom motsättningar mellan olika syriska minoriteter här i Sverige .

Det kan skada andra minioriteter som strävar efter att bli självständiga stater. Utan kontinuitet i demokratisk utveckling kan det hända vad som helst i Spanien-Katalonien, Irak-Kurder m fl. Romernas problem kan lösas genom självstyre såsom samerna har gjort .Genom utbildning på samma sätt som flyktingarna vilka vi nämnt tidigare kan de rädda sin situation från tiggeri till att få ett eget område med självstyre.

 

Fram tills nu har tiggeri fungerat som befrielserörelse med Soraya POST som strategiker .

Romernas situation är ovärdig ett demokratiskt välfärdssamhälle som vårt och det finns inga genvägar till jämlika villkor för romer. Situationen kräver en långsiktig, uthållig och målmedveten politik – en nationell strategi för romer baserat på romers rätt kan uppnås inom 20 år 

Detta betänkande lämnades 2010 till svenska regeringen .

Soraya POST som själv är rom lämnade in detta betänkande 4 år innan hon 2014 utsågs till första kandidat på Feministiskt initiativs lista för Europaparlamentsvalet i Sverige 2014. Det är första gången en rom toppar en partivalsedel i Sverige . Alltså, hon besitter den högsta makten i Europa som Eu-parlamentariker sedan 2014 .

Emellertid, tiggeriet har ökat markant under Soraya POSTs tid, särskilt under 2017 .Soraya POST representerar I själva verket alla de kvinnor hon själv snubblar över varje morgon och kväll alltså de kvinnliga tiggarna men hon blundar och går förbi. Soraya POST engagerar sig inte heller när kvinnliga flyktingars lik flyter I havet och att kvinnornas rättigheter I mellanöstern och Burma kränks. Soraya POST är medveten om att vi är på väg mot det kontantlösa samhället.

Frågan är om Soraya POST kan betala till tiggarna med sitt kort ?

Tiggarna blir dock besvikna när folk inte har några kontanter på sig.

Romernas tiggeri under det romska Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet, där Soraya POST är med genom sitt parti Fi, har inte lyckats motverka förtrycket av romer och fattigdomen har snarare ökat ,en del utnyttjar de som tigger .

De Nya Svenskarnas strategi för romer är rätt till eget självstyre , Romani som ett självstyre med egen flagga.

Detta kan jämföras med samerna I de nordiska länderna som har eget parlament och egen flagga, självständiga sameting, ett parlament där samer har rösträtt och som har inrättats av och erkänts av landets regering finns i Norge sedan 1989, Sverige sedan 1993 och Finland .

Både Bulgarien och Rumänien är medlemmar i EU . Rumänien har 621 573 romer och Bulgarien har 325 000. Tillsammans är vi starka är mottot för det bulgariska ordförandeskapet i EU:s ministerråd vilket inleds 2018 .

Detta bidrar till att både samhället och demokratin utvecklas.

De Nya Svenskarnas strategi för Rohingya är densamma, Rohingya med eget självstyre i  burmesiska delstaten Rakhin

Det har diskuterats om att även flyktingar som har bott länge utan tillstånd ska få amnesti .

Tänk på vad kolonialmakterna har lämnat efter sig och som har fått till följd att folk inte kan försörja sig på grund av krig ,kolonialmakterna sitter nu själva både i FN:s säkerhetsråd och i EU och förfogar över enorma resurser. När det blir kris och flyktingkatastrof väljer de att fly från ansvaret som i fallet Brexit.

Dock, det är uteslutet att uppnå fred utan deltagande av de religiösa samfunden i den demokratiska processen , detta kan uppnås genom övergång till ett Multireligionvalsystem .Arbetet fortsätter med demokrati, miljöfrågor, hållba utveckling och återuppbyggnad.

Multireligionvalsystemet är en garant för fred och ingår i den demokratiska prosessen I vartenda land såväl in om EU som utanför. I Sverige tillämpas processen på samma sätt med andra flyktingar som är medlemmar i övriga partier.