Demokratin som gav oss religionsfrihet

Motion till riksdagen 2014/15:1 Multireligionval av De Nya Svenskarna m.fl. (DPNS) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 2 och 6 § Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan ska ges följande lydelse med ikraftträdande den 1 april 2015: svenska multireligiösa samfundet är ett öppet folkreligiöst forum, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och andra multireligiösa samfund […]