Judendom

Multireligionval , Judendom Vilka av de två rabbiner som representerar judarna i de nordiska länderna väljes utifrån fred och demokratiska engagemang och ej pga att han /hon är mäktig. De väljes de av judarna i Israel eller av judarna i Sverige Syftet med att ersätta kyrkoval med multireligionval är inte att försöka konvertera en rabbin […]