Hinduismen

Hinduismen Konfliktlösning på en hög nivå Det är sålunda inte lätt för någon annan inom ett annat trossamfund att förstå sig på hinduismen och skillja mellan olika grenar : en övergång från kyrkoval till ett multireligionvalsystem och införande av demokrati och transparans med multireligionstöd är nödvändigt. Konflikterna på grund av olika tolkningar av gamla heliga […]