Demokratin som gav oss religionsfrihet

Motion till riksdagen
2014/15:1 Multireligionval
av De Nya Svenskarna m.fl. (DPNS)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att 2 och 6 § Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan ska ges följande lydelse med ikraftträdande den 1 april 2015: svenska multireligiösa samfundet är ett öppet folkreligiöst forum, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och andra multireligiösa samfund ska bedriva en rikstäckande verksamhet.
Att 6 § ändras till att multireligiösa samfund är de svenska religionernas högsta beslutande organ.

Motivering
I år gick Svenska kyrkans medlemmar till valurnorna och valde vilka som företräda dem de kommande fyra åren.
De Nya Svenskarna föreslår att det i lagen om svenska kyrka ändras och tydliggörs att det blir tillåtet för andra religioner att ha samma rättigheter att delta i ett  Multireligionval.
Nästa kyrkoval sker den 17 september 2017.
kyrkomötets har 251 platser.

 

About the author: admin

Has one comment to “Demokratin som gav oss religionsfrihet”

You can leave a reply or Trackback this post.

  1. A WordPress Commenter - oktober 14, 2017 at 9:29 e m Reply

    Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.